Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành        Địa chỉ: Phú Mỹ Hiệp, TT Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp          Điện thoại: 0277 3840 032.

Học sinh Đồng Tháp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 11 ngày

Nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục

Chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

6 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Trung học năm học 2016 – 2017

Dạy học lấy học sinh làm trung tâm

Nên dạy trẻ làm việc nhà để kích thích sự phát triển và học kỹ năng sống

70 năm sư phạm Việt Nam, đổi mới và phát triển