Chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

 Ngày 16/01/2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

 Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, một số chuyên gia đến từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và một số nhà giáo.

Bộ trưởng chỉ đạo dự thảo đảm bảo bao quát được đúng đối tượng, làm rõ thuật ngữ, nội hàm của các đối tượng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan để xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện trong và ngoài nhà trường; bám sát vào Luật trẻ em và các luật liên quan khác.